Home > Personal, School > My last high school adventure?

My last high school adventure?

Today, we'll be going over to Jing's house. Piyesta kasi ngayon sa Bilogo, at may handaan sa kanila. Gaano kaya kadami ang handa sa kanila. Itong handaang ito ay pinagsama-sama nang handa para sa Birthday niya (nung April 20) at nung graduation namin (nung April 3)…

Hmmm… Siguradong mabubusog na naman ako!

I'll post the details sometime later, okay?

Advertisements
Categories: Personal, School
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: